Formularze do ksiąg wieczystych ?>

Formularze do ksiąg wieczystych

Księga wieczysta ma cztery działy, w których można wprowadzać różne wpisy, na przykład kiedy zmieni się właściciel nieruchomości. Żeby było to możliwe trzeba najpierw trzeba w ogóle założyć księgę wieczystą. Wymaga to złożenia wniosku w sądzie rejonowym.

Wzory wniosków dotyczących założenie księgi wieczystej można znaleźć w Internecie. Najlepiej szukać ich na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Formularz dotyczący założenia księgi wieczystej ma symbol KW ZAL. Jednak znajdują się tam także formularze o innych symbolach. Jest formularz KW WPIS, czyli wniosek o wpis w księdze wieczystej. Z kolei KW ZAD to żądanie wpisu w księdze wieczystej. Jest on potrzebny jeśli we wniosku nie dało się zamieścić wszystkich żądań. Tak bywa, kiedy jest wielu współwłaścicieli nieruchomości. Jeżeli w formularzu podstawowym KW WPIS lub KW ZAL nie zostali podani wszyscy pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi to trzeba dołączyć formularz KW PP pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy. Podobnie w razie, jeśli nie zostały podane tam dane wszystkich uczestników postępowania czy wnioskodawców, to konieczny jest załącznik w postaci formularza KW WU wnioskodawcy i uczestnicy postępowania. Pozostałe dostępne wzory formularzy do ksiąg wieczystych to: KW-ODPI-AKT czyli wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej, KW OZN czyli oznaczenie działki ewidencyjnej, KW ODPIS czyli wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej oraz KW-WGLAD czyli wniosek o wgląd lub wydruk z księgi wieczystej. Obecnie większość z tych rzeczy można załatwić szybko i sprawnie prze Internet.

Jeśli korzysta się z serwisu internetowego, gdzie można wyszukiwać księgi wieczyste, to wystarczy mieć numer księgi wieczystej. Wówczas system ją wyszukuje i umożliwia jej przejrzenie. Potem wystarczy wcisnąć funkcję „zamów księgę wieczystą” i już można zamówić odpis z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych. Tutaj wypełnia się formularz online, w którym należy podać: numer księgi wieczystej, położenie nieruchomości, sąd prowadzący księgę oraz wybrać rodzaj odpisu – zwykły lub zupełny. Zanim zostanie on przysłany pocztą czy dostarczony kurierem można też otrzymać drogą mailowa skan księgi wieczystej.